Administrare imobile

Administrator atestat ofer servicii de administrare ale asociațiilor de proprietari, condominiilor, scărilor de bloc, real estate. Ofer servicii de administrare tehnică, administrare financiară, resurse umane, reprezentare juridică pentru condominii.

Asigur tranziția documentației existente sau completarea ei în conformitate cu prevederile noii Legi 196 / 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, care a intrat în vigoare la 01.10.2018.

Serviciile pe care le prezint intră în responsabilitatea legală a administratorului de imobile: citirea indexurilor contoarelor individuale, calcularea și întocmirea listei cu cotele de întreținere individuale, întocmirea listei de cheltuieli, prezentarea modalității de calcul a întretinerii individuale într-o manieră transparentă, casierie – încasarea cotelor de întreținere după un program prestabilit, relația cu banca – depunerea sumelor încasate, plata facturilor de utilități.

Întocmirea și menținerea la zi a registrelor cu sumele destinate desfășurării activității de administrare: Registrul pentru evidența fondului de rulment, Registrul pentru evidența fondului de reparații, Registrul pentru evidența sumelor speciale, Registrul pentru evidența fondului de penalizări.

Servicii de contabilitate în partidă simplă: întocmirea Registrului-jurnal, Registrului-inventar, Fișa mijlocului fix, Bon de consum, Fișa de magazie, Ștat de salarii, Situația soldurilor elementelor de activ și de pasiv, etc.

Toate serviciile prezentate se realizează într-un software specializat care asigură transparență totală în efectuarea operațiunilor tehnice și mișcarea fondurilor asociației.